• Kişisel verilerin korunması kanunu daha önce de bahsettiğimiz üzere 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştı ve 7 Ekim tarihinde yürürlüğe girmişti. Ancak Kanunun getirdiği düzenlemelerden biri de Kişisel Verileri Koruma Kurulu idi, bu kurul 12 Ocak 2017 tarihi itibari ile Yargıtay’da yemin ederek göreve başladı. Kanunen görevleri ise, temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde kişisel verilerin işlenmesini sağlamak, şikayetleri karara bağlamak, inceleme ve denetim, önlemleri belirleme gibi hususlar.
  • Ocak ayında Sınai Mülkiyet Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla, marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması asıl amaç. Elbette bununla birlikte teknoloji ve ekonomi alanında ilerleme kaydedilmesi bekleniyor. Yeni düzenlemeler ile markalara idari iptal düzenlemesi getiriliyor ve marka tescil sürelerinin kısaltılması düzenleniyor. Ayrıca kanunla birlikte  Türk Patent Enstitüsünün adının da Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştiriliceği düzenlendi.
  • AİHM, verdiği bir kararla mahkumların da internete erişim hakkı olduğuna ve bunun ifade özgürlüğünden ve bilgi alma özgürlüğünden  kaynaklandığı yönünde bir karar verdi.
  • AB komisyonu, kişisel verilerin korunması ile ilgili yeni düzenlemelerde bulundu. Kabul edilmesi halinde kullanıcı rızası olmadıkça verilerin silinmesi gerekecek. Pek çok dünyaca ünlü sosyal medya sitesinin de bundan etkilenecek gibi görünüyor.
  • 2017 yılı için 3/12/2016 tarihli ve 29907 sayılı Resmi Gazete’de 6502 Sayılı ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Ve ‘Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6. Maddelerinde yer alan Parasal sınırın arttırılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı.  Bu parasal sınır 1/1/2017 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığı tarafından belirlendi. Buna göre, İlçe Tüketici Hakem Heyetine başvuru sınırı 2.320 TL’den 2.400 TL’ye, İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru sınırı ise 3.480 TL’den 3.610 TL’ye çıkarıldı.
  • TÜBİS sisteminde yapılan yenilik ile bu aydan itibaren elektronik, mobil, ıslak imza zorunluluğu olmadan doğrudan e-devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapılması mümkün kılındı. KEP ile entegre sistem sayesinde Tüketici şikayetlerine yönelik kararlar artık elektronik ortamda şikayetin muhatabına tebliğ edilebilecek.
  • Ulaştırma Bakanı yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bilişim altyapısının millileştirileceğini duyurdu. Bu durumda menşei yurtdışında olan dünyaca ünlü sosyal medya sitelerinin verilerinin ülkemizde depolanarak, bilgilerin daha güvenli korunacağı bildirildi. Bakalım bu duruma yabancı firmalar nasıl yaklaşacak?

‘Bu yazı ilk olarak DigitalAge dergisinin Şubat 2017 sayısında yayınlanmıştır.’

 

Leave your comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.