Av. M. Gökhan Ahi

1974 Gaziantep doğumludur. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

2001’den bu yana İstanbul Barosu üyesi (25358) olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

Bilgi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Hukuku Enstitüsü‘nde Yüksek Lisans programında “Türk Hukuku’nda Bilişim Suçları” dersini 10 yıl boyunca, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde ise “Bilişim Hukuku” dersini 3 yıl boyunca verdi.

Çeşitli şirketler, kamu kurumlarında, üniversitelerde, akademik kurumlarda ve barolarda Bilişim Hukuku, Sosyal Medya Hukuku, Teknoloji Hukuku, Avukatlık Hukuku alanlarında kurumsal eğitimler vermiş ve halen bu eğitimleri vermeye devam etmektedir.

Çeşitli gazetelerde, dergilerde ve internet sitelerinde Bilişim ve Teknoloji Hukuku alanında yazılar yazdı, çok sayıda TV / radyo programlarına, haber bültenlerine görüş ve yorumlar sundu.

Bilişim Hukuku alanında sayısız sempozyum, konferans ve panele konuşmacı olarak katıldığı gibi, bir çoğunun organizasyonuna ve küratörlüğüne imza attı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi tarafından “Adli Bilişim Uzmanı” sertifikasına sahiptir.

ABD Minneapolis’te kurulu Mitchell Hamline School of Law, “USA Law and Legal English” programına katıldı.

ABD Washington DC’de kurulu Harriet Fulbright College, “Professional Summer Training Program for Lawyers” programına katıldı.

Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku alanlarında çalışmakta olup, bilişim davalarında avukat olarak; bilişim, teknoloji, internet, dijital oyun ve dijital reklam şirketlerinde hukuk danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Kurucusu olduğu İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi‘nin (daha sonra komisyon) iki kez başkanlığını yaptı.

Türk Ceza Hukuku Derneği, E-Ticaret ve İnternet Hukuku Derneği ve Türkiye Bilişim Derneği‘nin üyesi olarak sivil toplum çalışmaları yaptı.

Uluslararası Barolar Birliği (IBA – International Bar Association) ve Uluslararası Teknoloji Hukuku Birliği (ITECHLAW – International Technology Law Association üyesi olarak çeşitli ülkelerde hukuk konferanslarına katıldı.

Baro siyasetinde aktif role sahip Avukat Hakları Grubunun kurucuları arasında yer aldı. Avukat Hakları Grubu adına İstanbul Barosu Başkanlığına üç kez aday oldu ve baro seçimlerinde %23 oy oranına ulaştı.

Halen İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde Felsefe Bölümü öğrencisidir.

Twitter: @mgokhanahi