Türk Hukuku’nda bir dava tarafının veya sanığın, avukat ile temsil edilmesi gibi bir zorunluluk yoktur. Herkes, kendisini mahkemelerde temsil etme hakkına sahiptir.

Avukatlık Kanunu Md.35/2 - Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir.

Ancak, hukuki sorunlar ve uygulamalar karışık olabilir ve bir avukattan hukuki yardım alınmasını gerektirebilir. Hak kaybına uğramamak için bir avukattan destek almak oldukça önemlidir.

Bazı durumlarda, ücreti kamu tarafından karşılanmak kaydıyla zorunlu avukatlık söz konusu olmaktadır. Bir suçlamayla karşı karşıya kişiye, bir avukatı varsa onu çağırma, avukat olmadan konuşmama / ifade vermeme, avukat tutacak parası yoksa kendisine avukat tayin edilmesini isteme hakları tanınmıştır. Bu haklar sanığa veya şüpheliye hatırlatılmak zorundadır.

Sermayesi 250.000 TL'den fazla olan Anonim Şirketler ile üye sayısı 100'ü geçen Kooperatifler, mutlaka en az bir avukatla çalışmak zorundadırlar.

Avukatlık Kanunu Md. 35/3 - Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.

Mesai saatleri dışındaki aramalara cevap vermiyoruz. Normal ve mutad işler için telefon yerine e.posta ile haberleşmeyi tercih ediyoruz.

Ancak, gözaltına alınma, mahkemeye çıkarılma, arama - el koyma gibi ACİL konularda bize 0 850 885 1099 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Telefonla hiç bir hukuki soruya cevap vermiyoruz ve telefonda danışmanlık yapmıyoruz. Eğer uzakta iseniz, önceden randevu alarak, görüntülü görüşme araçları ile toplantı yapabiliriz.

Telefonla bize ulaşırsanız, sadece ismen bildiğiniz avukat veya diğer personel ile görüşebilir, bir görüşme randevusu ayarlayabilir veya ulaşım bilgilerini alabilirsiniz.

Acil durumlar dışında ulaşmak isterseniz, info@ahi.av.tr adresine e.posta mesajı göndermeniz yeterlidir.

Bireylere ve kurumlara,

 • Sürekli hukuki danışmanlık,
 • Ceza, Hukuk ve İdari Davaların takibi,
 • Soruşturma ve Ceza Yargılaması aşamasında müdafilik veya katılan vekilliği,
 • Sözlü ve yazılı hukuki danışma,
 • Sözleşme incelenmesi ve sözleşme hazırlanması,
 • Hukuki görüş (mütalaa) / rapor hazırlanması,
 • Tahkim / arabuluculuk görüşmelerine katılma,
 • Hukuki konularda eğitim / seminer

Hizmetleri veriyoruz.

 • Dava / Takip Ücretlendirmesi: İstanbul Barosu'nun hazırlamış olduğu Tavsiye Edilen En Az Ücret Tarifesi baz alınarak davanın zorluğu, belge / bilgi yoğunluğu ve duruşma sıkılığına göre her bir dava / takip için ayrı ayrı belirlenecektir.
 • Sürekli Hukuki Danışmanlık: Bir yıllık sözleşme yapmak kaydıyla, 12 ay boyunca sabitlenmiş bir avukatlık ücreti karşılığında, bir çok hukuki hizmeti sunabiliyoruz.
 • Saatlik Ücretlendirme / Danışma: Verilen hukuki hizmetin belli bir konuya özgü olması, göreceli olarak kısa süreli bir çalışma gerektirmesi halinde Saat başına bir ücretlendirme ile sözlü hukuki danışmanlık veya sözleşme / rapor / belge hazırlanması hizmetleri verebiliyoruz.
 • Proje başına Paket Ücretlendirme: Verilen hukuki hizmetin belli bir konuya özgü olması, göreceli olarak kısa süreli bir çalışma gerektirmesi ve verilecek hukuki hizmetlerin bir paket halinde verilebilmesi halinde Proje başına ücretlendirme uygulayabiliyoruz.
 • Eğitim / Konuşma: Konuya, konuşmacıya, süreye ve yere göre değişen ücretlendirmelerle kurumlara, şirketlere eğitim / öğretim hizmeti verebiliyoruz.

 

Avukatlık Kanunu Md.164'e göre, avukatın yaptığı her iş ücrete tâbidir ve Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenmiş asgari ücretlerin altında iş yapılması yasaklanmıştır.  

Avukatlık Kanunu'na göre ve Meslek Kuralları'na göre, her avukat kendisine teslim edilen bilgi ve belgeleri bir sır olarak saklamak ve kimseye açıklamamak yükümlüğündedir. Bu yükümlülük sadece kanundan kaynaklanan bir yükümlülük olmayıp, aynı zamanda avukata duyulacak bireysel / kurumsal güven ile de sağlanmaktadır.

 

Ayrıca belirtmek isteriz ki, bilgi sistemlerimiz ve veri sunucularımız yüksek güvenlikli olup dışarıdan sızma ve saldırılara karşı korunaklıdır. E.posta yazışmaları, uçtan uca şifrelenmiş olarak yürütülmektedir.

Bizimle çalışan her kişi ve kurum,

Hatalı veya kusurlu fiillerimiz nedeniyle uğranılan zararları teminat altına alan Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası ile sigortalanmıştır.

Mesleki sorumluluk sigortamız, geriye yönelik son 5 yıl içindeki hatalı ve kusurlu fiillerimizi de otomatik olarak kapsamaktadır.

Her türlü bilgi alış verişinde, belge / sözleşme / görüş / duruşma bilgisi / dava bilgisi gibi müvekkilleri ve danışanları ilgilendiren her konuda zamanında ve yazılı olarak (e.posta ile) bilgilendirme yapıyoruz, olası aksiyonların alınmasında onay alıyoruz ve sektörünüzü / işinizi ilgilendiren yeni bir mevzuat yürürlüğe girdiğinde sizi bültenlerle haberdar ediyoruz.