Türkiye’de Internet, genel anlamda 5651 sayılı yasa ile belirli bir sorumluluk rejimine oturtulmuştur. Bir e-ticaret sitesi veya bağlantılı sosyal medya kanallarının hukuka uygun yönetilmesi bakımından, bu yasadaki internet süjelerini tanımak, hak ve sorumluluklarını bilmek gerekir. Bu aktörler, dört ana başlık altında toplanmıştır.

Erişim Sağlayıcılar: Abone olarak Internet servisine bağlandığımız telekom operatörü erişim sağlayıcılar, kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek ve tüzel kişiler olup, abonelerine doğrudan Internet bağlantısı sunarlar. Erişim sağlayıcı, 5651 sayılı kanuna göre, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir.

Yer Sağlayıcılar: 5651 sayılı kanuna göre yer sağlayıcı, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişilerdir. Yer sağlayıcıları 2 grupta toplamak mümkündür. Hosting ve co-location gibi web siteleri ve sistemleri barındıran servisler ile içeriğini kullanıcıların oluşturduğu sözlük, forum, blog gibi ortam sağlayıcılar vardır. Ekşisözlük, Twitter, Facebook, Youtube, forumlar ikinci gruba giren yer sağlayıcılardandır. 5651 sayılı kanuna göre yer sağlayıcılar yer sağladıkları içerikleri kontrol etmek veya hukuka aykırılığını kontrol etmekle yükümlü değillerdir. Yer sağlayıcıların sorumlulukları, yetkili makamların veya hak sahiplerinin uygunsuz içeriği kendilerine bildirmesiyle ve teknik olarak bu içeriğe müdahale etme olanağı bulunmasıyla başlar.

İçerik Sağlayıcılar: İçerik sağlayıcı, bir bilgi ya da belgeyi Internet ortamında yayınlanacak şekilde düzenleyen kişi ya da kuruluşlardır. Internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir. İçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur. Herhangi bir twit atan, Facebook’a post giren, sözlüğe entry giren, bloğuna yazı yazan, habere yorum yazan, kendi web sitesine içerik koyan herkes içerik sağlayıcıdır ve sağladığı içeriklerin hukuki ve cezai sorumluluklarını bizzat üstlenmiş olur.

Toplu Kullanım Sağlayıcılar: Bu gruptaki süjelere ilk örnek internet kafelerdir. İnternet kafelerin dışında, havaalanı, kafe, spor salonu gibi umuma açık yerlerde de Hotspot adı altında kablosuz internet erişimi sunulabilmektedir. Ancak, yasal düzenlemelerde bu tarz kullanım şekli, duruma göre erişim sağlayıcılık, duruma göre toplu kullanım sağlayıcılıkla karıştırılabilmektedir. Toplu kullanım sağlayıcıları, uygunsuz içerikleri engellemekle ve iç IP dağıtım loglarının kaydını tutmakla mükelleftirler.

‘ Bu yazı ilk olarak E-ticaret Çağı dergisinin Eylül 2017 sayısında yayınlanmıştır.’

Leave your comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.