Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile bazı sözleşmelerde sözleşme bedeli döviz olarak veya dövize endeksli olarak belirlenemeyecek.

Hangi Sözleşmeler bu kapsamda?

Sözleşme taraflarının Türkiye’de yerleşik kişiler olması kaydıyla;

  • Menkul veya gayrimenkul alım satımına veya kiralanmasına dair sözleşmeler
  • Taşıt ve finansal kiralama sözleşmeleri veya
  • Leasing ile yapılan işlere dair sözleşmeler
  • Bir tarafın hizmet sunduğu diğer tarafın da bu hizmet karşısında bedel ödediği hizmet sözleşmeleri
  • Yüklenicinin bedel karşılığında bir eser meydana getirmeyi taahhüt ettiği eser sözleşmeleri.

Aranan bir diğer şart ise..

Söz konusu kararın uygulanması için sözleşme taraflarının Türkiye’de yerleşik kişiler olması gerekir. Yani taraflardan birinin yurtdışında yerleşik olması durumu bu kapsamda değildir.

Karar öncesinde imzalanan sözleşmeler ne olacak? 

Karar, sadece karar tarihinden itibaren imzalanacak sözleşmeler için değil aynı zamanda daha önce imzalanan ve bedelinin döviz olarak ödenmesine karar verilen sözleşmeleri de kapsamaktadır.

Yani karar tarihinden önceki bir dönemde imzalanan ve sözleşme bedelinin döviz olarak ödenmesine karar verilmiş olan sözleşmeler halen yürürlükte ise tadil veya ek protokol yapılarak, TL üzerinden ödeme yapılması için, kararın yayım tarihi olan 13.09.2018 den itibaren 30 gün içinde yeniden düzenlenmeleri gerekmektedir.

Bilişim sektörüne etkileri ne olacak? 

Sözleşme konusu hizmetin veya ürünün, sözleşme dışı üçüncü taraflardan dövizle sağlanması veya bu üçüncü tarafın  yabancı menşeili olması halinde, sözleşmeye bu bedelin TL olarak yansıtılacak olmasından sebep maliyetlerin artacağı düşünülüyor. Müşterileri için yabancı menşeili firmadan dijital reklam alan reklam ajansı, yurtdışında bir sağlayıcıdan alan adı veya hosting hizmeti alarak kiralayan bir hosting firması, tedarikçileri yurt dışında olan bir e-e-ticaret sitesi örneklerindeki gibi yabancı para birimi ile satın alma/kiralamanın zorunlu olduğu hallerde; bu durumun fiyat artışı olarak tüketiciye yansıması, sözleşme bedeli artınca yeniden damga vergisi ödenmesi gibi durumların yaşanması kaçınılmaz görünüyor. Ayrıca merkezi yurtdışında olup, Türkiye’de irtibat bürosu, ofisi, şubesi olan teknoloji firmalarının Türkiye’de yerleşik sayılıp sayılmayacağı gibi konular da şu an için belirsiz, ancak Hazine Müsteşarlığı tarafından önümüzdeki günlerde bu uygulamanın istisnaları belirleneceğinden, bu konuların da netleşmesi bekleniyor.

 

Leave your comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.