İnternet yayınlarına RTÜK denetimini düzenleyen yasa tasarısı mecliste onaylandı. Resmi Gazete’de yayınlandığı takdirde, artık internet platformlardaki yayınlar ile ilgili RTÜK’e inceleme, denetim yapma ve ceza yetkisi verilecek. Bu durumda Türkiye’de aboneleri olan BluTV, Spotify, Netflix, YouTube gibi internet üzerinden yayın yapan kanallar RTÜK kurallarına uymak zorunda olacak. İçeriklerin halkın ahlaki ve kültürel yapısına uygunluğu denetlenecek, aykırı ise içeriğe dair yayın yasağı uygulanacak. İnternetten radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sunan hizmet sağlayıcılar RTÜK’ten yayın lisansı, platform işletmecileri de yayın iletim yetkisi alacak. Bu düzenlemenin internet yayınlarına, alternatif medyaya getirilen sansür olduğu yönünde tartışmaların gündeme gelmesi karşısında, hükümet yetkilileri yaptığı açıklamada bunun ifade özgürlüğünü sınırlamak amacıyla değil, suç unsuru bulunan yayınları engellemek amacıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz ay 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularının Alması gereken önlemleri düzenleyen kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karar, Yasa gereği kişilerin sağlık verileri, cinsel hayat, kişilerin ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezheb veya diğer inançları, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi hassas kişisel verilerin işlenmesi sürecinde uyulması gereken kuralları düzenliyor.

Yine 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından düzenlenen yeni bir tebliğ de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa gereği veri sorumlularının ve yetkilendirdiği kişilerin ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü bulunuyor. Bu yükümlülük gereği veri sorumlusunun, kişisel verilerini işlediği kişilere, bu verilerinin kim tarafından, hangi amaçlarla ve hangi hukuki gerekçelere dayanarak işlenebileceği, kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği hususunda bilgi vermesi gerekiyor. Bu tebliğ de bu Aydınlatma Yükümlülüğü Yerine Getirilirken uyulacak usul ve esasları düzenliyor.

Geçen ay Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren bir başka tebliğ de, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği Veri Sorumlusuna başvuruda uyulacak usul ve esasları düzenliyor. Yasa gereği ilgili kişilerin, yetkilisi veya sahibi oldukları kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili veri sorumlusuna başvurup; bilgi alma, işlenmişse bunları talep etme, veri üzerinde herhangi bir  eksiklik veya hatanın varlığı halinde bunların değiştirilmesini, hukuka aykırılık söz konusu ise verinin imhasını, silinmesini, yok edilmesini ve bu işlemlerin verilerin açıklandığı üçüncü kişilere bildirilmesini ve bu sebeplerle doğan zararlarının giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır. Bu tebliğde başvurunun nasıl yapılacağı, veri sorumlularının bu başvurulara yönelik cevap vereceği zaman bu süreçte uyması gereken usul ve esaslar belirlenmiştir.

Arizona’da Uber’in sürücüsüz aracı, bir yayayı ezdi ve ölümüne sebep oldu. Bu olaydan sonra Uber tüm test sürüşlerini durdurdu. Bu olayın ilk olmasıyla bir süredir tartışılan konular da yeniden gündeme geldi, güvenlik için bulundurulan sürücü buna müdahale edemedi mi, otonom araçla yaşanan bu kazadan kim sorumlu olacak, yasa güvenlik tedbirlerini nasıl düzenleyecek?

AB vatandaşlarının gizlilik hakkını korumak amacıyla hazırlanan Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin yürürlüğe gireceği tarih 225 Mayıs 2018. Bu tarihe dek Avrupa’ya hizmet veren tüm dijital firmaların yönetmeliğe uyumlu hale gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla verileri toplamak için rıza alma, unutulma hakkı kapsamında verilerin silinmesi, işlenen veriler hakkında bilgilendirme yapmak, güvenlik testlerini yaptırmak gibi yükümlülüklere uyulmaması durumunda 20 milyon euro veya küresel cironun yüzde 4’ü gibi cezai yaptırımlar düzenlenebilecek.

Birleşik Krallık veri koruma kurumu tarafından Whatsapp’ın Facebook ile kullanıcı verilerini paylaşması ve kullanıcıları yeterince bu konuda aydınlatmadığı gerekçesiyle veri paylaşımının durdurulmasına karar verilmişti, bunun üzerine WhatsApp imzaladığı anlaşma ile artık 25 Mayıs’ta yasa yürürlüğe girene dek Facebook ile hiçbir AB vatandaşının verisini paylaşmama kararı aldı.

AB’deki unutulma hakkı ve kişisel veriler ile ilgili yeni yasaya uyum sürecinde, sitelerin whois bilgisinde kime ait olduğunu açıklamanın kişisel verilerin ifşası olup olmadığı tartışması da gündeme geldi. ICANN (Tahsisli sayılar ve isimler kurumu) Mart ayında Porto Riko’da gerçekleşen toplantısında, ICANN tarafından whois bilgilerinin açık olarak yayınlanmasındaki gerekçenin şeffaflık olduğunu, ancak orta bir yol bulmak için çalışıldığını açıkladı.

İzlanda’da bitcoin madenciliğinde kullanılan 600 adet bilgisayar çalındı, tarihin en büyük Bitcoin soygunu olarak duyulan ve örgütlü suç olduğundan şüphelenilen bu olayla ilgili 11 kişi göz altına alındı. Yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki bilgisayarları çalan kişilerin tespitinde ise, Polisin yüksek elektrik tüketimi üzerinden takip ederek yasadışı bitcoin madeninin bulunduğu yeri ve failleri bulması planlanıyor.

Google’ın kripto para birimleri, ICO’lar, dijital cüzdanlar ve kripto borsaları ile ilgili reklamları kısıtladığını duyurması üzerine Rusya’da bir girişimci şirket aleyhine dava açtı ve 2 milyar ruble tazminat talebinde bulundu.

Anonim forum ve sosyal haber sitesi Reddit de, bir süredir kripto para meraklılarının takip ettiği bir platform haline gelmişti ancak buradan yapılan yorumların kişileri yanlış yönlendirmesi durumunun gitgide artması dikkat çekti ve Google ve Facebook’tan sonra bitcoin ve ICO’lar ile ilgili, kripto paralar ile ilgili yapılan yorum ve reklamlara engel geldiği duyuruldu. Bu engelin, açık söylemli olan anonim yorum yapmaya imkan veren Reddit’in yapısına ve doğasına aykırı olduğu tartışmaları karşısında, Reddit yaptığı açıklamada aslında 2016’dan beri bunun site şartlarında yasak olduğunu ancak konu gündeme geldiği için site politikasının güncellendiğini ve 800’den fazla manipülatör hesabın engellendiğini, aslen piyasayı manipüle ederek bundan faydalanmak isteyen bireylerin gitgide artan hatalı yönlendirme içeren kampanyalarını engellemeyi hedeflediğini duyurdu.

Afrika ülkesi Sierra Leone dünyada ilk kez seçim sırasında kullanılan oylarda blockchain teknnolojisini kullandı. Sahte oyların, oy satın almaların ve oy sayımlarında keyfi değişikliğin önüne geçmek adına yapılan kripto şifreleme işlemini Agora adlı İsviçreli bir şirket yaptı.

ABD ordusunun insansız hava araçları ile elde ettiği verilerin analizi için Google ile ABD savunma bakanlığı arasında yapay zeka temalı yapılacağı duyurulan işbirliği Google’a yönelik tartışmalara yol açtı. Google yaptığı açıklamada bu işbirliğinin sadece savunma amaçlı kullanılacağını belirtti.

 

‘Bu yazı ilk olarak DigitalAge dergisinin Nisan 2018 sayısında yayınlanmıştır.’

 

 

 

 

 

 

 

Leave your comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.