Elektronik ticaret sitelerini yakından ilgilendiren Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ 11 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı ve bazı kayıt ve bildirim yükümlülükleri getirildi.

Tebliğe göre, 1 Aralık 2017 itibariyle 30 gün içinde kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekiyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kurulacak olan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) kayıt olmakla ve bildirimde bulunmakla, bu sağlayıcıların kayıt altına alınması, e-ticaret verilerinin toplanması ve işlenerek istatistiki bilgiler üretilmesi hedefleniyor.

Bu tebliğ, kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılar için geçerli. Ayrıca yurt içinde yerleşik olup yurt dışındaki bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar da bu kapsamda. Ayrıca ödeme ve e-para kuruluşları ile bankalar ve Bankalar, Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi, Kargo firmaları da internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin, anonim ve istatistiki bilgileri aylık olarak bildirmek zorunda. Yükümlü kişiler tebliğe göre, Mersis, Vergi Kimlik No, TC No, mobil uygulama veya alan adı gibi bilgileri kayıt ettirmek zorunda.

Bildirim yapılacak hususlar ise; KEP adresi, e-ticaret türü ve faaliyetleri, sunulan mal ve hizmetlerin türü, ödeme yöntemleri, ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı, ödeme ve elektronik para kuruluşlarından alınan hizmetlere ilişkin bilgiler, kargo ve lojistik işletmecilerinden alınan hizmetlere ilişkin bilgiler, altyapı sağlayıcılarına ilişkin bilgiler, kişisel verileri içeren veri tabanlarının hangi ülkede ve adreste olduğu, sınır ötesi e-ticaret söz konusu ise ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmi gibi bilgileri kapsıyor. Ayrıca site aynı zamanda e- ticaret bakımından hizmet sağlayıcı ise, üretim yeri ve depo adresleri ile sınır ötesi elektronik ticaret faaliyetinde bulunduğu aracı hizmet sağlayıcıların alan adlarını ek olarak bildirmelidir.

Süreler bakımından ise; kayıt ve sonrasında yapılacak bildirimler, kayıttan itibaren 30 gün içinde, istatistiki bildirimler ise her yıl mart ayı sonuna kadar yapılmalı. Eğer bilgilerde değişiklik söz konusu ise, değişiklikten itibaren otuz gün içinde; faaliyet sona erdiyse bundan itibaren otuz gün içinde ilgili bildirim yapılmalıdır. Tüm bildirimler, e-Devlet kapısı üzerinden ETBİS’e yapılacak olup, ETBİS’e kayıt olan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bunlara ilişkin gerekli görülen diğer bilgiler Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

‘ Bu yazı ilk olarak E-ticaret Çağı dergisinin Ekim 2017 sayısında yayınlanmıştır.’

Leave your comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.