yourstory_e_commerce_logistics

Aracı Hizmet Sağlayıcılar ve Kişisel Veriler

Aracı hizmet sağlayıcılar; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanmıştır. Bu kişiler; başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder. Pazar yeri iş modelini gerçekleştirenler bunlara örnektir. Aracı hizmet sağlayıcının sitesi üzerinden hizmet veren veya ürün satanlar ise bu grupla karıştırılmamalıdır, onlar hizmet sağlayıcıdır. […]

booking

Booking.com kararı

Booking.com özellikle Avrupa pazarında lider olan, otellerle tüketicileri doğrudan buluşturan bir otel marketplace, yani Türkçesi ile bir pazaryeri. 1618 sayılı Turizm Acenteleri Kanunu’na göre Booking.com turizm acentesi değil. Zira, Booking.com tur veya paket tur düzenlemediği gibi, turizm acentelerine özgülenen işleri yapmıyor. Elektronik Ticaret Kanunu’na göre “Aracı Hizmet Sağlayıcı” olan Booking.com’da yapılan iş kısaca şudur: Otel, […]

ocak 2017

2016 Yılında E-Ticaret Alanında Hukuki Düzenlemeler

Zor bir seneyi geride bıraktık. 2016 yılında e-ticaret alanında da yeni kanunlara tabi olduk, yeni tasarılar ise gündemde. Bazı kanunlar 2015 yılında yürürlüğe girmiş de olsa,  uyum sürecimiz 2016’yı kapsadı. Geriye dönük neler oldu bir bakalım. Ancak bu yasalara hala uymakla yükümlü olunduğuna da dikkat çekmekte fayda var. 2016, evvelki sene yürürlüğe giren E- ticaret […]

marketplace

Elektronik Pazar Yerlerinin Yeni Sorumluluğu

Bu ay elektronik Pazar yerlerini yakından ilgilendiren yeni bir yükümlülükten bahsedeceğim. Maliye Bakanlığı tarafından, 24 Aralık 2015 tarihinde 295752 sayılı Resmi Gazete’ de bir tebliğ yayınlanmıştı. 464 Sıra No’lu, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği adlı bu tebliğde, bir takım e-ticaret grup ve kişileri için bazı bildirim yükümlülükleri getirilmişti ve öncelikle hazırlıkların yapılması adına süre verildi. […]

18868427396_72caa72a57_b

GIG Ekonomi 2 (Free-lance ekonomisi)

Bir önceki Gig Ekonomi kavramından ve olası hukuksal sorunlarından bahsetmiş, Gig Ekonomi’yi, bağımsız (freelance) çalışanların ve kendi kendinin patronu olanların yarattığı bir ekonomi modeli olarak tanımlamıştık ve internet platformlarının bu konudaki belirleyiciliğini vurgulamıştık. Konuya, Gig Ekonomi’nin yaratabileceği vergi, iş güvenliği, Sigorta, kişisel veriler ve 3. kişilere verilen zararlar açısından da değinmek yararlı olacaktır. 26 Ağustos […]

18868427396_72caa72a57_b

GIG Ekonomi 1 (Free-lance ekonomisi)

Daha önce Paylaşım Ekonomisi’nden bahsetmiştik, hatırlarsanız âtıl durumdaki kaynakların paylaşımına ve bu paylaşım sonucu gelir elde edilmesine dayalı yeni bir ekonomi modelinden söz etmiştik. Paylaşım Ekonomisini analiz ederken, olaya bir de bağımsız iş yapanlar açısından bakmak gerekecek. Gig Ekonomi, bağımsız (freelance) çalışanların ve kendi kendinin patronu olanların yarattığı bir ekonomi modeli. “Gig” müzik sektöründen gelme […]

open-internet

Elektronik ticaretle ilgili kanun derken?

Elektronik ticaretin dünya devi Çin kökenli Alibaba.com’un piyasa değeri 231 milyar dolar, e-ticaret ekosisteminin en büyük oyuncusu Google’ın piyasa değeri ise 365 Milyar dolar. Türkiye’nin ülke olarak tüm sektörleriyle birlikte borsada işlem gören şirketlerinin toplam büyüklüğü ise 308 Milyar dolar. Suyundan mı, havasından mı bilemiyoruz, internetin eşit fırsatlar sunduğu bir dünyada Türkiye’nin neden büyük bir […]