İnternet üzerindeki faaliyetlerde, mobil pazarlama, e-ticaret gibi faaliyetler sırasında bazı firmaların etik olmayan davranışları söz konusu olabilir. Bu kişilerin faaliyetleri sırasında haksız rekabet veya bir başka kişi/firmanın marka hakkını ihlal etmesi durumunda da kanunen bazı sorumlulukların doğması kaçınılmazdır. Türk Ticaret Kanunu’na göre haksız rekabet, aldatıcı veya iyiniyete aykırı çeşitli hareketlerle ekonomik rekabetin her türlü kötüye kullanımı demektir. İnternette haksız rekabet, çok daha kolay ve sinsice yapılabilmektedir.

Alan adı yoluyla haksız rekabette, rakibin alan adı önceden alınarak, ya park halinde bekletilmektedir ya da ilgisiz bir siteye yönlendirme yapılmaktadır. İnternet kullanıcılarının ilgili firmaya ulaşması engellenmek istenmektedir.

Bazı firmalar ve kişiler, para harcamadan İnternet kaynaklarını tüketerek ve insanların kişilik haklarına saldırarak SPAM yoluyla tüketicilere ve müşterilere ulaşmaya çalışmaktadırlar. SPAM yolunu tercih etmeyip, reklam ve tanıtım için binlerce lira para harcayan firmalara karşı SPAM yoluyla haksız rekabet yapılmaktadır.

Bazı arama motorları kayıtlı kelimelerden, bazıları ise sayfa içeriklerinden arama yapmaktadır. Rekabet kurallarına uymak istemeyenler, arama motorlarına rakiplerinin isim ve ürünlerini kaydettirebildikleri gibi, web sayfalarının kodlarında kullanıcılara görünmeyecek şekilde rakiple ilgili metinler yazmaktadırlar. Örneğin, arama motoruna X markayı yazdığınızda karşınıza rakip Y markanın gelmesi bir çeşit haksız rekabettir.

Sitenin içeriğine, rakip firmaları kötüleyici ifadeler koymak, yanlış bilgiler vermek, kendi ürünleri hakkında abartılı ve gerçekdışı ifadeler kullanmak, tüketiciyi aldatıcı yanıltıcı beyanlar kullanmak diğer haksız rekabet çeşitleridir. Bir ürünün zararlarını anlatan e.posta zincirleri de bu gruba girmektedir. Film ve müzik eserlerini indirilmeye hazır bir şekilde ve ücretsiz sunmak, gazete haberlerini kendi sitesinde aynı gün yayınlamak, hem haksız rekabet, hem de fikri haklara tecavüz oluşturmaktadır.

Rekabeti bozucu, engelleyici her tür davranış İnternet’te de olsa, kanuni yaptırımlara bağlanmıştır. Mağdur olanlar, Türk Ticaret Kanunu kapsamında, haksız rekabette bulunanların eylemlerini durdurabilir, maddi ve manevi tazminat isteyebilir.

Ayrıca 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu md.7 uyarınca da bir başka gerçek veya tüzel kişiye ait markanın izinsiz olarak alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması marka hakkına tecavüz oluşturur. Aynı yasanın 30. Maddesinde ise marka hakkına tecavüz halinde bu kişiler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.” hükmü yer almaktadır.

‘ Bu yazı ilk olarak E-ticaret Çağı dergisinin Ağustos 2017 sayısında yayınlanmıştır.’

Leave your comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.