Veri Sorumluları sicili ile ilgili yeni yasal düzenleme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği Veri Sorumlularının Sicil kayıt sistemini düzenleyen Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik 30.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu gözetiminde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı tarafından kamuya açık olarak tutulacak Veri Sorumluları Sicilinin idaresi ve Veri sorumluları Siciline kayıtlara dair usul ve esaslar bu yönetmelikte düzenlendi. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından kurulacak olan (Veri sorumluları sicil bilgi sistemi) VERBİS henüz hizmete açılmamıştır. Başlangıç tarihi ve yükümlü olmayanlar belirlenip açıklandığında, bu yükümlülük geçerli hale gelecektir. Yapılacak işlemlerle ilgili ayrıntılı metin ayrıca Kurul tarafından yayınlanacaktır.

Tüketici aleyhine uygulamalara idari para cezalarında artış

31 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77. Maddesine Göre 2018 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ’ ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. Maddesinde düzenlenen idari para cezalarının miktarları ile alt ve üst sınırları değiştirildi ve 1.1.2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Tüketici yasasına uymayan özellikle eticaret sitelerinin dikkat etmesi gereken idari para cezaları % 14,47 oranında arttırıldı.

Reklamverenler ve ajanslar dikkat! Karşılaştırmalı reklam yasağı uzatıldı.

Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 8/2 madddesinde düzenlenen karşılaştırmalı reklamlarda rakiplere ait isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadeler ile ticaret unvanı veya işletme adlarına, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümlere uygun olması koşuluyla yer verilebileceği düzenlenmişti. Ayrıca 2017 yılında yapılan EK ile bu şekilde yapılan doğrudan karşılaştırmalı reklamlarda herhangi bir kişi veya kurumun tanıklığına yer verilemeyeceği düzenlenmişti. Bu fıkranın yürürlük tarihi ise 34. Maddede 2017 yılında yapılan değişiklik ile 1/1/2018 olarak ileri alınmıştı. Şimdi 31.12.2017 tarihli RG’de yayınlanan Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili fıkranın uygulaması 1/1/2019’a ertelendi, dolayısıyla karşılaştırmalı reklamlarda rakiplere ait marka ve ünvanlara 2018 yılında da yer verilemeyecek.

İnternet devlerinden #tidepodchallenge önlemi!

Facebook ve Youtube, gençler arasında yeni trend olarak başlatılan ve onları ölüme sürükleyen deterjan kapsülü yeme videolarının yayınlandığı #tidepodchallenge etiketiyle yüklenen videoları kaldırma kararı aldığını açıkladı. Benzer durumda Türkiye’de de ilgili içeriklerin kişilerin hayatını tehlikeye atmasına sebebiyet verecek, gençleri buna özendirecek nitelikte olması halinde acilen erişim engeli getirilebilir, ancak normalde içeriklerin hukuka aykırı olması halinde bu tür siteler yer sağlayıcı olduğundan içeriklerin yayınlanmasında herhangi bir sorumluluğu bulunmaz. Fakat elbette kamu güvenliğinin ve toplum sağlığının herşeyden önce geliyor olması sebebiyle böyle bir durumda aynı tür tedbiri almaları gerekir.

Apple sağlık verileri Cinayet davasını çözdü

Almanya’da devam eden bir cinayet davasını, Apple sağlık verileri çözdü. Failin cinayeti işledikten sonra kurbanı nehir setine sürükleyip sonra da geri tırmandığı düşünülmekteydi. Sanığın telefonundaki sağlık verileri kayıtlarında bu eylemin, merdiven çıkma olarak algılandığı tespit edildi. Daha sonra aynı eylem faile yeniden yaptırılarak verilerin örtüştüğüne kanaat getiren mahkeme, kamera kayıtları ile eşleşen bilgiler doğrultusunda sanığı suçlu buldu ve cezalandırılmasına karar verdi. Bu dava sonrasında artık, mobil uygulamalar ve fitness uygulamalarının tuttuğu verilerin bazı davalarda delil olabileceğini görmekteyiz. Yakında aynı uygulamadan veya giyilebilir akıllı cihazların kaydettiği aktivite ve sağlık verilerini içeren kayıtlardan, eşini aldatanların cinsel aktivitelerinin de boşanma davalarına delil olabileceğini tahmin etmek mümkün.

Fotoğrafları yayınlanan çocuk, annesine açtığı davayı kazandı.

Annesi tarafından izinsiz olarak fotoğrafları sosyal medyada yayınlandığı için daha önce babası ile boşanmış olan annesine dava açan çocuğun davasının görüldüğü İtalya’da, mahkeme anneyi içerikleri yayından kaldırmaya aksi halde çocuğa 10 bin Euro tazminat ödemeye hükmetti.

Blockchain ile ilişki sözleşmesi!

LegalFling adlı Alman uygulama blockchain teknolojisi kullanarak tarafların kendi aralarında sözleşme yapmalarını sağlıyor ancak bu kez amaç biraz farklı. Tarafların cinsel ilişkide bulunmadan evvel karşılıklı rıza vermelerine hizmet eden bu uygulamada, taraflar dilerse cinsel tercihlerini ve sınırlarını, yaşamak istemedikleri detayları seçerek sözleşmeyi diledikleri gibi şekillendiriyor ve yasal olarak bağlayıcı hale getiriyor. Hatta cezai şart bile ekleyebiliyorlar. Bu uygulama sayesinde alınan rızanın bazı davalarda delil olabileceği konusu ise tartışmalı.  Rıza dışı birlikte olmaya zorladığına dair iddia ile haksız yere karşılaşan erkekler lehine delil olabilecek iken, bir diğer görüş de tecavüz mağduru kadının böyle bir sözleşmede cinsel birliktelik için rızası vardı denilerek tecavüzün meşru gösterileceğine ve kadın aleyhine kullanılabileceğine dair endişeleri içeriyor.

Bitcoin dolandırıcılığına ABDden ceza!

Amerikan Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu üç sanal para operatörüne karşı federal sivil uygulama eylemi kararı aldığını duyurdu. Cabbagetech firmasının kripto para uzmanlığı vaad ederek haftalık yüzde 300 geri dönüş sözü verdiği ve ödemeleri hesabına geçirerek ortadan kaybolduğu; The Entrepreneurs Headquarters Ltd firmasının da sayısı 600´ü geçen yatırımcıdan 1.1 milyon dolarlık Bitcoin´i toplayarak diğer müşterilerin işlemlerini finanse ettiği iddiasıyla haklarında dolandırıcılıktan dava açıldı.

‘Bu yazı ilk olarak DigitalAge dergisinin Şubat 2018 sayısında yayınlanmıştır.’

 

Leave your comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.