Kişisel verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre veri sorumlularının, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirmesi ile ilgili izlemesi gereken politikalarda ve alması gereken tedbirlerde ve tutması gereken kayıtlarda uyulması gereken esas ve usuller ile süreler belirlenmiş oldu. Yürürlük tarihi 1/1/2018 olarak düzenlendi.

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylece abonelik tesisi, aboneliğin feshi gibi işlemler e- imza ile elektronik ortamda yapılabilecek, cep telefonu ve internet hizmeti kesintiye uğramadan yedi gün evvel kendilerine bildirim yapılacak, kampanyalar sona ermeden haber verilmesi sağlanacak. Ayrıca tüm abonelik işlemleri internetten yapılabilecek. İstisnai hükümler hariç yayım tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecek şekilde düzenlendi.

Geçtiğimiz yıl Resmi Gazete’de yayınlanan Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giriyor. Buna göre, çağrı merkezi görüşmelerinin, internetten yapılan işlemlerin ve şubeler ile ATM’lerin fiziki koşullarının engelli müşterilerin gereksinimlerine daha uygun şekilde hizmet vermesi sağlanacak. Bankacılık hizmetlerine dair sözleşmelerin, internet üzerinden sesli bilgilendirme ve işaret dili çevirisi yapılmış video şeklinde erişilebilir olması, ATM’lerde sesli fonksiyonların sağlanması, menü sıralarının standartlaştırılması, kayıp/çalıntı kart bildirimi için internette güvenli bir yazışma ortamı veya görüntülü uzaktan tercüman sağlanması gibi imkanların sunulması da bu kapsamda düzenlendi. Ancak bankaların bu konuda güvenlik önlemlerini arttırması da kaçınılmaz tedbirlerden olacaktır.

Dünyada ilk kez bir yapay zeka robota oturma izni verildi. Tokyoda Yedi yaşında bir erkek çocuğu temsil edecek şekilde programlanan konuşma botu, halk ile konuşup endişe ve görüşlerini alma amacı taşıyor. Suudi Arabistan ise Yaşlılara ve ziyaretçilere parklarda yardım etmesi için tasarlanan Sophia adlı robota vatandaşlık veren ilk ülke oldu. Türkiye’de de, geçtiğimiz ay Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yaptığı açıklamada, Endüstriyel devrimin ve akıllı topluma geçişin hukuk sistemine etkisi sebebiyle Adalet Bakanlığı’na ilgili yasanın oluşturulması için çalışmalarını söyleyeceklerini, Dönüşümle yeniden şekillenecek istihdam yapısı içinse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışmalar yaptığını belirtti.

‘Bu yazı ilk olarak DigitalAge dergisinin Aralık 2017 sayısında yayınlanmıştır.’

 

 

 

 

 

Leave your comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.