E-ticaret sitesi üzerinden kullanıcı ve alıcılara hizmet sunulması söz konusu ise, yani satın alınan şey bir ürün değil de hizmet ise ve sunulan hizmet ayıplı ise veya ayıbı sonradan ortaya çıkar ise tüketicinin hakları yasalarla düzenlenmiştir.

Ancak elbette burada öncelikle hizmetin ayıplı olduğu iddiasının kime ileri sürüleceği noktasında sitenin modeline dikkat etmek büyük önem taşır. Bazı modellerde site doğrudan hizmeti sağlarken, bazılarında site sadece hizmet sağlayıcılar ile hizmet almak isteyen kullanıcıları buluşturan bir platform olabilir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği, mal sağlama taahhüdü içerenler hariç, ücret veya menfaat karşılığı yapılan veya yapılması taahhüt edilen her türlü tüketici işlemi hizmet olarak kabul edilir. Yine aynı kanuna göre hizmet, gecikmeli veya taahhüt edilen özellikler ile tam olarak verilmemiş olabilir. Bu durumda hizmetin sözleşmeye aykırı olduğu kabul edilir. Ayrıca hizmetin, sağlayıcının sitede hizmete dair yayınladığı ilan ve reklamın da içerdiği özellikleri ve taahhütleri barındırıyor olması ve tüketicinin hizmetten beklediği faydayı tam olarak sağlıyor olması beklenir. Aksi halde o hizmet, ayıplı hizmet olarak kabul edilir.

Sağlayıcı, hizmeti sözleşmeye uygun olarak, tam ve zamanında, eksiksiz olarak ifa etmekle yükümlüdür. Aksi halde tüketicinin kullanabileceği seçimlik hakları bu kanunda düzenlenmiştir. Buna göre tüketici, hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme haklarından birini sağlayıcıya karşı kullanabilir.  Sağlayıcı, tüketicinin kullandığı seçimlik hak sonucu doğan bu talebi, masrafı kendisine ait olmak üzere, yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrıca tüketicinin tazminat hakları da saklıdır.

Tüketici, ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesini talep ettiyse, bunun sağlayıcıyı zor durumda bırakması halinde bu hak kullanılamaz. Her halükarda bu seçimlik hak talebi sağlayıcı tarafından yerine getirilecek ise, makul sürede ve tüketici için ciddi sorun doğurmayacak şekilde ve en geç 30 iş günü içinde ifa edilir.

Tüketici, sözleşmeden dönme veya indirim hakkını seçtiyse, ödediği bedelin tümü veya indirim yapılan tutar derhâl iade edilir.

Taraflar arasında daha uzun bir süre belirlenmediyse, hizmet ifa edildiğinden itibaren, hizmetteki ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, iki yıl içinde bu haklar ileri sürülebilir. Fakat her halükarda, ağır kusur veya hile ile hizmetteki ayıp saklanmış ise bu zamanaşımı süresi hükmü uygulanmaz.

‘ Bu yazı ilk olarak E-ticaret Çağı dergisinin Kasım 2017 sayısında yayınlanmıştır.’

Leave your comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.