2017 yılında hukuki açıdan hem firmaları hem tüketicileri yakından ilgilendiren pek çok gelişme yaşadık, yeni düzenlemelere tabi olduk diyebiliriz. Bu düzenlemeler hem doğrudan e-ticaret hukuku alanında, hem de bu alanı yakından ilgilendiren kişisel veriler gibi diğer meseleleri de kapsıyor. Bu yazımızda kısaca bu gelişmelere değineceğiz.

  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu kuruldu ve göreve başladı. Kanunen, temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde kişisel verilerin işlenmesini sağlamak, şikayetleri karara bağlamak, inceleme ve denetimleri yapmak, önlemleri belirlemek, veri sorumluları sicilinin tutulmasını sağlamakla görevli bu kurul, aynı zamanda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen idari yaptırımlara karar vermekle de yetkili.
  • TÜBİS sistemine getirilen yenilik ile Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurular, artık doğrudan e-devlet üzerinden online olarak yapılabilir hale getirildi.
  • BBDK’nın kararı üzerine, 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren kredi kartının online alışverişte kullanılmasına onay verdiğini beyan etmemiş olan kart hamillerinin kartı online alışverişe kapatılacak. Açılması için belirtilen tarihe dek ayrıca bankaya bu yönde beyanda bulunulması gerekecek.
  • Maliye Bakanı’nın yaptığı açıklama doğrultusunda, Türkiye’den alışveriş yapılan yabancı menşeili sitelere paranın, banka aracılığı ile gönderileceği durumlarda, o firmadan stopaj vergisi kesileceği duyuruldu.
  • BTK, 30 Haziran’dan itibaren katma değerli servislere tüketicinin onay vermesini zorunlu kıldı.
  • Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında tebliğ ile, e- ticaret sitelerinin güven damgası alma şartları ve yükümlülükler belirlendi. Şimdilik güven damgasını almak zorunlu değil, ancak ücrete tabi olduğunu hatırlatalım. Güven Damgası, Güven Damgası Sağlayıcılar’dan alınabilecek ancak henüz bu konuda herhangi bir firma yetkilendirilmiş değil.
  • Kişisel verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik, yürürlüğe girdi. Artık veri sorumluları, verilerin imhasına dair belli politikalara ve sürelere uymak zorunda ve re’sen veya ilgili kişilerce talep edildiğinde, verilerin imhasını sağlamakla, gereken tedbirleri almakla yükümlü. Bu düzenlemenin yürürlük tarihi ise 1/1/2018.
  • Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği ise yürürlüğe giren bir başka düzenleme. Böylece tüm abonelik işlemleri internetten yapılabilecek. Cep telefonu ve internet hizmeti kesintiye uğramadan yedi gün evvel tüketicilere bildirim yapılması zorunlu olacak. Kampanyalar sona ermeden tüketiciye bildirilmesi gerekecek. İstisnai hükümler hariç yayım tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecek şekilde düzenlendi.
  • Yeni torba yasa ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ticari elektronik ileti onaylarının alınmasına ve reddetme hakkının kullanılmasına imkân tanıyan merkezi bir elektronik sistem kurmakla yetkilendirildi. Artık alınan onaylar sisteme aktarılacak, aksi halde onaylar geçersiz kabul edilecek. Böylece alıcılar, sisteme kaydedilen onayları Bakanlıkça belirlenen süre içinde kontrol edebilecek ve reddetme haklarını bu sistem üzerinden kullanabilecekler.
  • Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ yayınlandı. Bu tebliğ ile internet üzerinde alışveriş yapılması imkanını sağlayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılara kayıt ve bildirim yükümlülükleri getirildi. Tebliğe göre yükümlülükler 1 Aralık 2017’den itibaren en geç 30 gün süre içinde ETBİS ve e-devlet üzerinden yerine getirilmiş olmalı. Bu kayıt ve bildirimler https://www.eticaret.gov.trsitesi üzerinden yapılacaktır.

‘ Bu yazı ilk olarak E-ticaret Çağı dergisinin Ocak 2018 sayısında yayınlanmıştır.’

 

Leave your comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.