Left Right

Çalışma Şeklimiz

Sektörün ihtiyacını biliyoruz

HUKUK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • Teknik olabilecek nitelikteki yazılım, Bilişim Teknolojileri (BT) cihazları, barındırma, veri / sistem güvenliği, internet reklamcılığı, içerik  ve sosyal medya ile ilgili hizmetlerin satın alınması, kiralanması aşamasında sözleşmelerin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin yeniden incelenmesi,
 • BT ve internet alanında yeni yapılacak yatırımların, iş modellerinin ve e-ticaret hizmetlerinin hukuka uygunluğunun denetimi ve kurgulanması, start-up’lara öncül hukuk danışmalığı verilmesi,
 • Elektronik ticaret modelli sitelerin üyelik sözleşmeleri, mesafeli satış ve hizmet sözleşmeleri, gizlilik ve hukuki çekinceler metinlerinin hazırlanması, güncellenmesi,
 • Elektronik ticaret hizmetleri ile ilgili olarak, ilgili bakanlıktan, mahkemelerden, savcılıklardan ve diğer yetkili makamlardan gelebilecek taleplerin hukuka uygunluk denetimi ve uygun bir şekilde cevaplanmasının sağlanması,
 • Gerektiğinde veya periyodik olarak şirket yöneticileri ve hukuk müşavirleri ile toplantı yapılması,
 • Gerektiğinde sözleşme yapılacak üçüncü partilerle yapılacak toplantılara uzman müşavir olarak katılım sağlanması,
 • Bilişim Sektörü ve Bilgi Teknolojileriyle ilgili yeni kanun, yönetmelik, genelge gibi düzenlemelerin raporlanması.
 • Elektronik ticaret kurgusu ile ilgili olarak tüketicilerden gelen talep ve şikayetlerin cevaplanması konusunda yardımcı olunması,
 • Markalara ve şirkete yönelebilecek haksız ve hukuka aykırı içeriklere ilk müdahale ve online itibar yönetimi yapılması, içerik çıkarılması veya cevap hakkı kullanılması,
 • Resmi kurumlara yapılacak itirazlar ve resmi kurumlarla hukuki yazışmaların hazırlanması.

AVUKATLIK HİZMETLERİ

 • Kişi veya kurumların leh veya aleyhinde açılmış / açılacak davaların analizi ve takibi,
 • Kişi ve kurumların her tür resmi makam ve yargı organları önünde temsil edilmesi,
 • Kişi ve kurumlar adına resmi başvurular hazırlanması,
 • İddia veya savunma dilekçeleri hazırlanması,
 • Dava öncesi ve dava içi delil toplanması,
 • Kararların Yargıtay veya Danıştay nezdinde temyizi,
 • Kararların infazı (uygulanmasının sağlanması),
 • Alacak takipleri için icra dosyalarının hazırlanması ve takibi,
 • Mahkeme öncesi uyuşmazlık giderimi,
 • Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulması,
 • Mahkemeye gidilmeksizin uzlaşma sağlama,
 • İhbar, ihtar ve protesto keşidesi.