Left Right

Çalışma Alanları

Çalışmayı Sevdiğimiz Alanlar

Büromuz, aşağıda sayılan bir çok alanda tecrübe ve know-how sahibidir.

Bilgi Teknolojileri Hukuku Alanındaki Çalışmalarımız

 

 • Bilişim Suçları ve Bilişim Alanındaki Hukuki Uyuşmazlıklar
 • Fikir Aşaması ve Fikrin Korunmasına Yönelik Önlemler
 • Fikri Hayata Geçirme Aşaması ve Projelendirme Aşamasında Hukuksal Analiz
 • İşin Sürdürülmesi Aşamasında Hukuksal Analiz (Hukuka / Ahlağa / Etik Kurallarına Uygunluğu)
 • Marka Prosedürü, İtirazlar ve Davalar
 • Alan Adı Uyuşmazlıkları
 • Web Sitesi, Hosting, Veritabanı, Tasarım, Veri Toplama Araçları ile ilgili Sözleşmeler
 • E-Ticaret Siteleri için Kullanıcı Sözleşmesi / Gizlilik Bildirimi
 • Telifli Eserler Hakkında Hak Sahipliği / Hukuka Aykırılık Bildirimi metinleri
 • İçerikle ilgili Fikri Hakların Sözleşmeleri (Resimler, Videolar, Metinler, Veritabanı vs)
 • Kişisel Veriler ve Otomatik İçerik Toplayıcılığı
 • İçerikten Dolayı Sorumluluk Rejimleri (İçerik Sağlayıcılar, Yer Sağlayıcılar, Erişim Sağlayıcılar, Toplu Kullanım Sağlayıcılar)
 • Şirketler Hukuku, Kuruluş, Davalar, Ortaklarla Ve Yatırımcılarla İlişkiler
 • Şirket Ana Sözleşmeleri Düzenlemeleri (Hisse Devirleri Ve Kısıtlamaları, Hisse Opsiyonları)
 • Şirket İncelemesi, Şirket Değerlemesi ve Due Diligence Süreçlerinde Hukuki Destek ve Belge Hazırlığı
 • Yatırım Sonrası İlişkilerin Sözleşme ile Düzenlenmesi
 • Startup Fonlama Yöntemleri (Doğrudan Hisse Satımı, Hizmet Karşılığı Hisse Satımı, Melek Sermaye Yatırımı, Kitlesel Kaynaktan Karşılama, Sermaye Artırımı)
 • Savcılıklar, Emniyet ve Mahkemeler ile Yazışmalar,
 • Tedarikçilerle Ve 3.Partiler İle İlişkilerin Sözleşmesel olarak Düzenlenmesi
 • Reklam Ve Tanıtım Hukuku, Etik Kurallar
 • Haksız Rekabet, Marka Tecavüzü Davaları
 • Mal Satın Alma Sözleşmeleri
 • Hizmet Satın Alma Sözleşmeleri
 • Danışmanlık Sözleşmeleri
 • Outsourcing Hizmetler Sözleşmeleri
 • Yazılım Lisansları, Yazılım Sözleşmeleri ve Hak Takipleri
 • Bulut Bilişim Lisansları Ve Sözleşmeleri
 • Gelir Paylaşım Modelleri ve Sözleşmeleri
 • İçerik Paylaşım Modelleri ve Sözleşmeleri
 • Telif Sözleşmeleri, Muvafakatnameler
 • Çalışanlarla İlişkiler, İş Sözleşmesi, Free Lance Çalışan Sözleşmesi, İşçilerde Gizlilik Ve Rekabet Yasağı Sözleşmeleri
 • Çalışanlara Hisse Opsiyonu Sözleşmeleri
 • Bilgi Ve Veri Güvenliği Sözleşmeleri
 • Tüketici Hukuku
 • Ticari Nitelikli Satımlar Ve Hizmetler
 • Veri Toplanması (Kişisel Veri / Ticari Veri)
 • Dijital Oyunlar Hukuku